Peygamberin izinde Asr-ı Saadet’e yolculuk!

Peygamberin izinde Asr-ı Saadet’e yolculuk!

Muhsin BAY: Necmettin Nursaçan hocamızın rehberliğinde Kutsal topraklarda,Mekke ’deyiz. Kabe ’nin bulunduğu, Hac ve Umre ibadetinin ifa edildiği Kutsal Şehir Mekke. Mekke-i Mükerreme Arap yarımadasının kuzeyinde denizden 280 m. yüksekliktedir. Şehir Batnımekke (Beke) adı verilen bir vadi üzerinde kurulmuştur.

Merkezinde Kâbe ’nin yer aldığı bu vadinin ortasındaki çukur alan Bathâü Mekke, (sel yatağındaki kumluk) doğusunda Safâ ile Merve tepelerinin bulunduğu Ebû Kubeys, batısında Kuaykıân, güneybatıda Sevr, kuzeydoğuda Hira ve Sebîr dağlarıyla kuşatılmıştır.

Peki Mekke neden Kutsal şehirdir?

Mekke kutsaldır, çünkü Müslümanların kıblesi olan Kabe-i Muaazzama buradadır.

Mekke kutsaldır, çünkü Kainatın Efendisi bu şehirde dünyaya teşrif etmişlerdir.

Mekke kutsaldır, çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’e Nübüvvet ve Risalet burada verilmiştir.

Mekke kutsaldır, çünkü Kur ’an-ı Kerim ’in ayetlerinin pek çoğu burada nazil olmuştur.

Mekke kutsaldır, çünkü Umre ve Hac farizesi bu mübarek şehirde ifa edilir.   

Muhsin Bay: Evet sevgili okurlar, kutsal topraklarda Mekke ’deyiz. Muhterem Hocam Necmettin Nursaçan bizleri her gün farklı bir mekâna farklı bir ziyaret noktasına götürüyor. Ben buraya ilk defa geliyorum. Hocam şu an neredeyiz?

NECMETTİN NURSAÇAN: Efendim şuanda bakın şu karşı da görülen büyük tabelada Bidayetü’l Mina yazıyor. Mina ’nın başlangıç noktası Mekke ’den gelip Mina ’ya doğru giderken bu vadi İslam ’ın temelinin atıldığı yerdir burası. Akabe Biatları burada gerçekleşmiştir. Akabe Biatları ’nın yapıldığı bu yer, Mekke ’de Mescid-i Harâm ’a yaklaşık 3-5 km. uzaklıkta ve Mina hudutları içindedir. Hac sırasında şeytan taşlanan Cemerât bölgesinde, Cemre-i Akabe ismiyle anılan büyük şeytanın taşlandığı yere yakın, etrafı tepelerle çevrili küçük, kuytu bir vadidir burası. Gördüğünüz gibi burada, Medineli müslümanların Hz. Peygamber ’e biat ettiğini hatırlatmak maksadıyla inşa edilmiş bir de mescid bulunmaktadır. İslamın temelleri işte burada atılmıştır.

Değerli haber7 okuyucuları bu bulunduğumuz mekân bu bina ve yapılar da ecdadımızdan kalma yapılardır. Yani bu önemli olayın İslam ’ın temelinin atıldığı birinci ikinci Akabe Biatları ’nın olduğu yere ecdadımız bu eseri yapmıştır. Allah onlardan razı olsun. Aynı prensiplere sadık kalan kullarından eylesin bizleri de.

Muhsin BAY: Hocam asırlar öncesine bir yolculuk yapsak, gönül kameralarımızı o günlere çevirsek neler görürüz?  Burada tam olarak neler oldu? Neler yaşandı.?

NECMETTİN NURSAÇAN: Anlatayım Muhsin bey. Sevgili peygamberimizin üzerinde büyük bir yük var. İslam peygamberi dini anlatmak, yaymak istiyor gizliden ve açıktan. Allah ’tan aldığı emirleri Hz. Muhammed ’e iletmekle yükümlü Cebrail (a.s) ’ ın izin verdiği ölçülerde zaman zaman Mekke ’nin dışına çıkıyor. Mekke ’deki insanlar taş gibi, duvar gibi.  İman edenler var ama ekserisi de iman etmiyor. Bu yüzden insan sarrafı gibi adam arıyor İslam ’ı anlatmak ve insanları davet etmek için. Efendimiz Peygamberliğin 12.yılında burada Medine ’den gelmiş 12 kişiyle görüştü. 12 ’side Müslüman oldu. Ve onlar: ‘ ’Gelecek yıl aynı yerde tekrar buluşalım. Ama bize İslam ’ı öğretecek birisini de görevlendir ’ ’  diyerek ayrıldılar.

Muhsin BAY: Hocam Medine den gelen ve Hz. Peygambere biat edenlerin istekleri üzerine Efendimiz SAV kimi görevlendirdi..?

Burası önemli Muhsin bey.. Peygamber Efendimizin insan seçmedeki, insanları görevlendirmesindeki başarısına bakın.  Yaşlı sahabeler olmasına rağmen Hz. Mus ’ab ’ı görevlendirdi.  Hz. Mus ’ab oturmasını, kalkmasını, konuşmasını bilen genç bir insandır. Hz. Mus ’ab vazifeyi aldıktan sonra Medine ’ye gitti. Peygamberimizin görüştüğü 12 kişiden biri olan  Es ’ad bin Zürâre ’nin evinde misafir oldu.  Şimdi bu genç sahabe birer birer insanlara İslam ’ı anlatıyor. Başına topladığı kişilere Kuran okurken, bir kabile reisi olan Üseyd Bin Hudayr geliyor. “Duydum ’ ’ seni diyor. ‘ ’Sen bizim milletin töresini değiştirecekmişsin. Hurafe, efsane şeylerden bahsediyormuşsun. ’ ’

Hz. Mus ’ab üslubunu bozmadan nezaketle şöyle diyor: ‘ ’Ben efsane, hurafe şeylerden bahsetmiyorum. Yaratan, yaşatan Allah ’ın kelamını okuyorum. İsterseniz size de okuyayım. Beğenirseniz devam edeyim, beğenmezseniz bırakıp gideyim. ’ ’

Üseyd Bin Hudayr, Hz. Mus ’ab ’a: ‘ ’Mızrağımın kalbini delmesini istemiyorsan yıkıl git buradan. ’ ’ diyerek  üslubunu daha da sertleştirince, Hz.Mus ’ab yine yumuşak bir üslup ile şöyle cevap veriyor:

‘ ’Siz bir kabile liderisiniz. Mızrağın ucuyla kalbimi delme tehdidi size yakışıyor mu? Lütfen oturun şuraya. Allah ’ın kelamından bir iki ayet okuyayım. Hoşunuza giderse devam edeyim, hoşunuza gitmezse bırakıp gideyim. Ben buraya kimseyle kavga etmek için gelmedim ’ ’ deyince ‘ ’E oku öyleyse ’ ’ diyor.

Hz. Mus ’ab bir iki ayet okur okumaz kabile reisi: ‘ ’Bana derhal iman telkin edin diyor” ve Üseyd Bin Hudayr iman ediyor. 

MUHSİN BAY: Hocam ilk akabe biatı ’ndan sonra peygamberimizin görevlendirdiği genç sahabe Hz Mus ’ab ’ ın Medine de İslama daveti, tebliği sonucu pekçok Medine ’li Müslüman oldu. Peki 2. Akabe Biatı nasıl gerçekleşti ve  2. Akabe Biat ’ında neler yaşandı?

NECMETTİN NURSAÇAN: Şöyle ki Muhsin bey, bir yıl sonra bakın buraya 75 kişi Medine ’den Mekke ’ye geldiler. İkisi hanım 73 ü erkek. Burada sevgili peygamberimizle görüşme yaptılar. Peygamber Efendimiz de buraya henüz Müslüman olmamış olan amcası Hz. Abbas ile geldi. Hz. Abbas, bu önemli toplantıda yeğenini yalnız bırakmamak, yapılanları ve verilen sözleri bizzat görüp duymak istiyordu.

Ve Medine ’den gelenlere şöyle diyor du;‘ ’ Ey Ehl-i Yesribliler! Hz. Muhammed (s.a.v)  benim kardeşimin oğludur ve benim için insanların en sevgilisidir. Eğer O ’nu tasdik edip, kendisinin Allah ’tan getirdiklerine iman ediyor ve O ’nu alıp Medine ’ye götürmek istiyorsanız, O ’nu yardımsız bırakmayacağınıza, O ’nu koruyacağınıza ve Onu yalnız bırakmayacağınıza dair sizden kesin bir söz almak istiyorum. Benim yeğenim dürüst bir insandır. Eğer yeğenimin sözlerini kabul edecekseniz ve verdiğiniz sözlerde duracaksanız ne ala! Yok durmayacaksanız daha işin başındayken söz vermeyin ’ ’

Daha sonra Abdullah İbn-i Revaha Hazretleri söz aldı ve sordu “Ya Resulullah bize neleri şart koşuyorsun? ’ ’

Efendimiz de Hz. Muhammed (s.a.v) : “Allaha şirk koşmayacaksınız, hırsızlık yapmayacaksınız, zina yapmayacaksınız, çocukları öldürmeyeceksiniz, iftira etmeyeceksiniz, her meşru işte de bana itaat edeceksiniz. ’ ’ buyurdu.

Bunun üzerine Medine ’den gelen sahabe yine sordu: ‘ ’Peki, biz bunları yaparsak bunun karşılığında ne var? ’ ’

Efendimiz,  ‘ ’Cennet var ’ ’ buyurdular.

Bunu duyan Medine ’li Müslümanlar: ‘ ’Biz bu yoldan dönmeyiz, dönülmesine de razı olmayız. ’ ’  Dediler.

Efendimizle el sıkıştılar ve ona ‘ ’Biat ’ ’ ettiler. Efendimiz 75 kişinin orada biatını aldı. Erkeklerle el sıkıştı ama hanım sahabilerden de sözlü biat aldı.

Rabbimiz ayetinde ne buyurdu: ‘ ’İnanan, hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat eden kimselere Allah katında en büyük dereceler vardır. İşte kurtulanlar onlardır.Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Doğrusu büyük ecir Allah katındadır. ’ ’ Tevbe Suresi -20-21

Allah, müminlere malları, canları karşılığında cenneti verdi. Esasen biz de ki malın ve canın sahibi Allah.

 “Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil,  Ne niza eyleyelim o ne senindir ne benim. ’ ’

Yani Rabbimiz bizi müjdeliyor. Müjde müminler ne güzel alışveriş yaptınız. Faniyi verip bakiyi aldınız. Ucuzu verip pahalıyı aldınız, ölümlüyü verip ölümsüzü aldınız, sonsuz cennetleri aldınız. Bu ne büyük kurtuluştur. Bu ne büyük mutluluktur.

Rabbimiz konu ile ilgili bir ayetinde şöyle buyuruyor: ‘ ’İyilik yarışında önceliği kazanan Muhacirler ve Ensar ile, onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da Allah’tan hoşnutdurlar. Allah onlara, içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır; işte büyük kurtuluş budur. ’ ’ Tevbe Suresi-100

Allah onlardan razı olsun ve bizleri de onlara uyanlardan eylesin inşallah..

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s